Okoljski certifikati

V podjetju Europap se zavedamo, da lahko vsak ekološko osveščen posameznik prispeva k ohranitvi okolja. V svojem prodajnem programu Vam nudimo popoln izbor EKOLOŠKIH izdelkov (z oznako okoljske marjetice oz. drugimi znaki, ki označujejo okolju prijazne izdelke) za zagotavljanje najvišje higienske ravni. Paleta izdelkov obsega papirnate brisače za roke, toaletni papir, tekoča mila in čistila.

Sredi leta 2010 smo, da bi lahko še bolj ustregli željam naših kupcev oz. uporabnikov, vzpostavili lastno proizvodnjo toaletnega papirja in papirnatih brisač. V začetku leta 2013 smo za izdelke iz lastne proizvodnje pridobili certifikata FSC® in PEFC™.

FSCPEFC

FSC® in PEFC™ sta sistema certificiranja nadzora gospodarjenja v gozdovih s sistemom sledljivosti izvora lesa od poseka do končnega uporabnika. Cilji certificiranja po shemah FSC® ali PEFC™ so gospodarjenje po načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti.

Certifikata FSC® ali PEFC™ sta zagotovilo, da les za lesne in papirne izdelke prihaja iz gozdov, s katerimi se gospodarno ravna.

ECO LABELEU ECOLABEL je znak za okolje Evropske unije in označuje okolju prijazne izdelke; porabnikom pomaga prepoznati tiste, najbolj ekološke. Namenjena je izključno izdelkom, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde in visoka merila glede uporabnosti. Izdelek, ki mu jo podelijo, prestane strogo presojo o njegovem vplivu na okolje v celotnem življenjskem krogu (od pridobivanja surovin zanj, proizvodnje, do distribucije, potrošnikove uporabe in odstranjevanja ostankov).

DER BLAUE ENGELDER BLAUE ENGEL sodi med najstarejše in najbolj prepoznavne okoljske oznake. Čeprav izvira iz Nemčije, ocenjevanje ni omejeno le na nemške izdelke. Oznaka potrjuje, da izdelek izpolnjuje merila za varovanje okolja in zdravja ljudi ter spodbuja razvoj na področju ekologije. Označevanje je prostovoljno.

NORDIC ECOLAB

NORDIC SWAN so vpeljale države nordijskega sveta in je splošna eko oznaka, ki velja tako za proizvode iz svežih vlaken kot za proizvode iz recikliranih vlaken. Določa kriterije glede emisij, porabe energije, izvora surovih materialov ter določenih kemikalij.

 

.......................................................................................................

Vabimo Vas, da skupaj z nami naredite nekaj za boljši jutri, za čistejše okolje.