Ekološka papirna konfekcija

Včasih se premalo zavedamo, da vsakodnevno porabimo in zavržemo ogromno papirja. Zaradi tega ima naša zavestna odločitev, da bomo uporabljali le papir, katerega proizvodnja manj obremenjuje okolje, velik pomen.

Proizvajalci papirja so vmesni člen med naravo in porabniki. Zato je zelo pomembno, da izberemo tistega proizvajalca, ki sodeluje z naravo, za njeno čim manjše onesnaževanje. Naši dobavitelji so z namenom, da bi naravo čim manj obremenili, prisotni v celotnem življenjskem krogu papirja (vse od posaditve dreves do odlaganja papirja kot odpadka). Naš dobavitelj je lastnik največjih zasebnih gozdnih površin v Evropi. Vsi njihovi gozdovi so popolnoma naravni, v njih ne uporabljajo pesticidov.

Ponašajo se s certifikatom FSC® (Chain of Custody), FSCza gospodarno ravnanje z gozdom kot obnovljivim, vendar zelo občutljivim naravnim virom. Certifikat FSC® zagotavlja končnemu uporabniku sledljivost lesa in to, da les izvira iz gozdov, upravljanih po zahtevah standardov organizacije FSC®.

Uporabljajo tudi odpadni papir, ki ga spremenijo v nove izdelke. Približno 50 % lesnih vlaken za izdelavo papirja izvira iz recikliranega papirja.

V začetku leta 2013 smo tudi za proizvode blagovne znamke Note iz lastne proizvodnje, pridobili certifikata FSC® in PEFC™.

Prednosti uporabe EKOLOŠKEGA papirja:

  • prispevate k ohranjanju narave,
  • je človeku prijaznejši, ker ne vsebuje kemikalij, nevarnih zanj ali za okolje,
  • lahko pride v stik z živili.

Tudi zavest, da z uporabo našega papirja pripomorete k čistoči okolja, šteje!